Cultură şi învăţământ

    În comuna Crăciunelu de Jos funcţionează un cămin cultural cu o capacitate de 400 de locuri şi Biblioteca comunală "Ioan Maiorescu " cu sediul în localitatea Crăciunelu de Jos.
La nivelul comunei este organizată o expoziţie etnografică care cuprinde costume populare specifice localităţii, precum şi alte obiecte tradiţionale.

Învăţământ
 
Nr crt Denumirea  Starea
imobilului
 Nr.clase  Nr.elevi/copii Nr.cadre didactice
 1  Sc.Generala Craciunel  bună  9  176  13
 2  Gradinita Craciunel  bună  3  72 3